Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych za współpracę z Instytutem Historii Narodowej w Skopju

Medal dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych za współpracę z Instytutem Historii Narodowej w Skopju

Z przyjemnością informujemy, że na uroczystości zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia pracy Instytutu Historii Narodowej w Skopju pracownikom Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych wręczony został złoty medal za długoletnią współpracę naukową, tj. organizowanie cyklicznych konferencji naukowych, wydawanie książek i artykułów prezentujących dzieje polityczne, kulturę, język i tradycje Macedonii.

W uroczystości, zorganizowanej w Macedońskiej Akademii Nauki i Sztuki (MANU) w Skopju udział brali: premier Republiki Macedonii – Zoran Zaev, przewodniczący MANU, korpus dyplomatyczny, macedoński arcybiskup prawosławny, metropolita archieparchii ochrydzkiej i eparchii skopijskiej – Stefan, pracownicy naukowi, studenci.

Medal z rąk prof. dra Dragiego Gjeorgjeva – dyrektora Instytutu Historii Narodowej odebrała prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, która na posiedzeniu Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych dnia 4 grudnia 2018 r. wręczyła przewodniczącemu Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr. hab. Andrzejowi Mani.

Konferencja "Prasa krakowska w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości”

Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości – konferencja naukowa

Pracownicy Katedry Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych brali aktywny udział w zorganizowaniu konferencji naukowej nt.: Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, która miała miejsce w listopadzie w Polskiej Akademii Umiejętności. 

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Medioznawczą PAU, Komisję Środkowoeuropejską PAU, Instytut Dziennikarstwa UPJPII, Wydział Politologii UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Partnerów, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Muzeum Historii Fotografii oraz Komisję Prasoznawczą PAN.

Pracownicy Katedry Historii Współczesnej będący członkami Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, obok udziału w zorganizowanych sesjach tematycznych (referaty, udział w dyskusji), byli twórcami wystawy pt.: Prasa dla Niepodległej. Jej kustoszem była dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. Po prezentacji wystawy w budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17, od 5 stycznia 2019 r., wystawa prezentowana będzie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyróżnienie dla monografii dr hab. Mirelli Korzeniewskiej - Wiszniewskiej

Miło nam poinformować, że praca dr hab. Mirelli Korzeniewskiej - Wiszniewskiej  "Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995 - 2016" została wyróźniona Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka.