Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Sekcja historyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów powstała w 1934 r. Było to w dużej mierze zasługą Henryka Batowskiego slawisty, historyka, badacza dziejów Europy Środkowej i Bałkanów, który uważał, że zagadnienia historii nierozerwalnie związane są ze slawistyką a badania slawistyczne należy poszerzyć o historię Słowian.

Obecnie działająca Komisja Dziejów Najnowszych Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów powstała na Kongresie w Lublanie obradującym 15-21 sierpnia 2003 r. i kontynuuje tradycje zapoczątkowane przez Profesora Henryka Batowskiego. W jej skład weszło 12 naukowców z różnych krajów środkowoeuropejskich i bałkańskich. Ponownie zarejestrowana na Kongresie w Ochrydzie, Mińsku. Obecnie liczy 25 badaczy głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale także z Rosji i USA. Trzon stanowią jednak Polacy, Czesi, Bułgarzy, Macedończycy, Chorwaci i Ukraińcy. Skład Komisji często się zmienia i pozyskujemy do współpracy także innych pracowników naukowych, niekoniecznie stałych członków. Na jej czele stoi Irena Stawowy-Kawka, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.