Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa

Zaproszenie na konferencję

 

 

 

 

Komisja Najnowszych Dziejów Słowian

przy

Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Instytut Historii

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz

 

Komisja Historyczna

Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji pt.:

Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje przemian 1989 roku dla Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

(10 i 11 października 2019 r.)

 

Tematyka konferencji nawiązuje do Jesieni Ludów - istotnego na skalę europejską i światową wydarzenia sprzed 30 lat, podczas którego została zdemontowana tzw. żelazna kurtyna, zaś funkcjonujący przez okres 45 lat system komunistyczny, zniewalający państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, upadł. Państwa, które po kolei wybierały wolność i demokrację, stanęły w obliczu wyzwania zaabsorbowania systemu politycznego oraz gospodarczych warunków wolnorynkowych, czasami po raz pierwszy w swojej historii. Jeszcze innym procesowi temu towarzyszył rozpad państw wielonarodowych, który przebiegł pokojowo, jak w przypadku Czechosłowacji lub z towarzyszeniem krwawych konfliktów zbrojnych, jak to miało miejsce w przypadku Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Procesy transformacyjne posiadały różną dynamikę i kształtowały w zróżnicowany sposób elity polityczne. W zależności od państwa, społeczeństwo obdarzyło zaufaniem politycznym opozycję antyreżimową, która przyczyniła się do upadku komunizmu. W innych przypadkach rozczarowanie procesami przemian doprowadziło do postawienia post-komunistów ponownie na czele państwa. W przypadkach wieloetnicznych lub/i skonfliktowanych społeczeństw odżyły resentymenty historyczne oraz ideologia nacjonalistyczna, która w pewnych przypadkach doprowadziła do zachwiania i zahamowania rozwoju demokracji na rzecz reżimów autorytarnych.

Konferencja ma na celu ukazanie bilansu ostatnich trzydziestu lat procesów polityczno-gospodarczych regionu Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, ich uzasadnienie, analizę oraz konsekwencje dla aktualnej sytuacji omawianych regionów.

 

 

Poniżej prezentujemy program konferencji:
 

10 października 2019 r., 9.00-9.30 - rejestracja, ul. Gołębia 13, Instytut Historii UJ

10 października 9. 30 - 10. 00, Sala Amfiteatralna, 

ul. Gołębia 13, Instytut Historii UJ 

 Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem:

Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Prof. dra hab. Roberta Kłosowicza

Dyrektora Instytutu Historii UJ

dr hab. Sławomira Sprawskiego, prof. UJ

Przewodniczącego Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk

dra hab. Piotra Mikietyńskiego

Wieloletniej Przewodniczącej Komisji Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Prof. dr hab. Ireny Stawowy-Kawki

 

Dzień pierwszy konferencji  10.00 – 15.40 

I Sesja panelowa 10.00 - 12.10, Sala Amfiteatralna, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

10.00 – 10.20 

Prof. dr Katerina Todoroska (Institute of National History, Skopje) 

Macedonian domestic and international problems (1990-2019)

10.20 – 10.40

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Macedonia Północna – nowe wyzwania i trudne kompromisy po 2016 roku

10.40 – 11.00

Prof. dr Naoum Kaytchev (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Bilateral relations with Republic of Macedonia as an element of  Bulgarian regional policy after 1989

 

11. 00 – 11. 20 dyskusja

 

11.20 – 11.40 

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Modele przemian ustrojowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 

11.40 - 12.00 

Dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Narodowo Ludowa Armia NRD a obalenie muru berlińskiego

 

12.00 – 12.15 dyskusja

12.15 – 13.15 Przerwa na lunch (KawiarniaU Pęcherza”, ul. Jagiellońska 15)

 

II sesja panelowa 13.30 – 15.40, Sala Posiedzeń, Polska Akademia Nauk, ul. Św. Jana 28

13.30 – 13.50 

Prof. dr Redžep Škirjelj (State University of Novi Pazar) 

The impact of changes in Poland on political transformation and the breakup of Socialist Federal Republic of  Yugoslavia (1980-1992)

13.50 – 14.10

Dr hab. Piotr Żurek, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Gazimestan 28 czerwca 1989 roku - frazeologia przemówienia Slobodana Miloševicia

14.10 – 14.30

Dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie WSB w Poznaniu)

Między współpracą i konfliktem. Współczesne relacje chorwacko-słoweńskie

 

14.30 – 14.45 dyskusja

 

14.45 – 15.05

Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)

Procesy transformacyjne krajów byłej Jugosławii w przedstawieniach pomnikowych 

15.05 – 15.25 

Dr hab. Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński)

Obraz konfliktów w byłej Jugosławii w kinematografii zagranicznej i polskiej

15.25 – 15.40 – dyskusja

 

19.00 uroczysty bankiet (KawiarniaU Pęcherza”, ul. Jagiellońska 15)

 

 

Dzień drugi konferencji 11 października 2019 r., 9. 30 – 15. 20 

III sesja panelowa 9.30 – 11.40, Sala Posiedzeń, Polska Akademia Nauk, ul. Św. Jana 28

9.30 – 9.50

Prof. dr Jan Rychlík (Uniwersytet Karola w Pradze)

dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Polski rok 1989 w opiniach dyplomacji czechosłowackiej i rumuńskiej

9.50 – 10.10 

dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Jesień Ludów w aspekcie geopolitycznym i międzynarodowym

10.10 – 10.30

Prof. dr Vasyl Gulay (Lviv Polytechnic National University)

Dr Khrystyna Yuskiv (Lviv Polytechnic National University)

The escalation of ethno-political conflicts in the post-Soviet space of Europe at the turn of the 1980s and 1990s. (on the example of the Transnistria conflict)

10.30 – 10.50

dr Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Rola pozarządowego sektora niekomercyjnego w Rosji w procesie transformacji

10.50 – 11.10 

Dr Aleksandra Zdeb (Queens University, Belfast)

Dr Anna Winkler (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) 

W poszukiwaniu utraconego sensu. Kryzys lewicy w Europie pokomunistycznej

 

11.10 – 11.40 – dyskusja

 

 12.00 – 13.00 Przerwa na lunch (KawiarniaU Pęcherza”, ul. Jagiellońska 15)

 

IV sesja panelowa 13. 30 – 15. 20, Sala Posiedzeń, Polska Akademia Nauk, ul. Św. Jana 28

13.30 – 13.50

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Miejsce Niemiec w polskiej polityce zagranicznej w debacie parlamentarnej w latach 1989-1991

13.50 – 14.20 

Dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Konstytucjonalizacja praw politycznych w państwach Europy Środkowo Wschodniej po 1989 roku. Analiza zagadnienia na wybranych przykładach

14.20 – 15.00 

mgr Ewelina Tomczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Polityka Unii Europejskiej wobec państw postjugosłowiańskich

 

15.00 – 15.20 – dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 
 
 
Pliki do pobrania
docx
Full Program
docx
Program konferencji